Преамбула
 
Стаття 1. Визначення основних термінів

 

 
Стаття 2. Водне законодавство України
 
Стаття 3. Водний фонд України
 
Стаття 4. Землі водного фонду
 
Стаття 5. Водні об'єкти загальнодержавного і місцевого значення
 
Стаття 6. Власність на води (водні об'єкти)
 
Стаття 7. Компетенція Верховної Ради України в галузі регулювання водних відносин
 
Стаття 8. Компетенція Верховної Ради Автономної Республіки Крим у галузі регулювання водних відносин
 
Стаття 8(1). Компетенція обласних, Київської та Севастопольської міських рад у галузі регулювання водних відносин
 
Стаття 9. Компетенція районних Рад у галузі регулювання водних відносин
 
Стаття 10. Компетенція сільських, селищних, міських та районних у містах Рад у галузі регулювання водних відносин
 
Стаття 11. Участь громадян та їх об'єднань, інших громадських формувань у здійсненні заходів щодо використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
Стаття 12. Державні цільові, міждержавні та регіональні програми використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
Стаття 13. Органи, що здійснюють державне управління в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
Стаття 14. Компетенція Кабінету Міністрів України у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
Стаття 15. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
Стаття 15(1). Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
Стаття 15(2). Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері охорони і раціонального використання вод та відтворення водних ресурсів, у галузі управління і контролю
 
Стаття 16. Компетенція спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань водного господарства в галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
Стаття 17. Компетенція центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
Стаття 17(1). Компетенція Ради міністрів Автономної Республіки Крим у галузі управління і контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
Стаття 17(2). Компетенція обласних, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища у галузі управління і контролю за використанням
 
Стаття 18. Завдання контролю за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
Стаття 19. Державний контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
Стаття 20. Громадський контроль за використанням і охороною вод та відтворенням водних ресурсів
 
Стаття 21. Державний моніторинг вод
 
Стаття 22. Екологічна експертиза
 
Стаття 23. Правовий захист та стимулювання працівників, які здійснюють охорону і контроль у галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
Стаття 24. Завдання державного обліку вод
 
Стаття 25. Державний облік водокористування
 
Стаття 26. Державний облік поверхневих вод
 
Стаття 27. Державний облік підземних вод
 
Стаття 28. Державний водний кадастр
 
Стаття 29. Організаційно-економічні заходи щодо забезпечення раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
Стаття 30. Збори за спеціальне водокористування
 
Стаття 31. Виключена
 
Стаття 32. Виключена
 
Стаття 33. Завдання стандартизації і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
Стаття 34. Стандартизація в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
Стаття 35. Нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
Стаття 36. Нормативи екологічної безпеки водокористування
 
Стаття 37. Екологічний норматив якості води водних об'єктів
 
Стаття 38. Нормативи гранично допустимого скидання забруднюючих речовин
 
Стаття 39. Галузеві технологічні нормативи утворення речовин, що скидаються у водні об'єкти та тих, що подаються на очисні споруди
 
Стаття 40. Технологічні нормативи використання води
 
Стаття 41. Регулювання скидання у водні об'єкти речовин, для яких не встановлено нормативи в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів
 
Стаття 42. Водокористувачі
 
Стаття 43. Основні права водокористувачів
 
Стаття 44. Обов'язки водокористувачів
 
<< Первая < Предыдущая 1 2 3 Следующая > Последняя >>

Страница 1 из 3