Заява фізичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Додаток 3
до Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну 

 

ЛИЦЬОВИЙ БІК

 

 

ЗАЯВА ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ
для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

  

Начальникові ___________________________
                              (орган/підрозділ у справах громадянства,
                                 імміграції та реєстрації фізичних осіб
_______________________________________
                                   (ГУДМС, УДМС)
_______________________________________
                                 (прізвище, ініціали) 

 

 

Від громадянина(ки) ____________________________________________________________________
                                                                                           прізвище (прізвище до зміни), ім'я, по батькові
____________________________________________________________, проживаючого(ї) за адресою:
                                       (число, місяць, рік та місце народження)
__________________________________________________________________, дом. тел. ___________
                                                                      (місце проживання)

Прошу оформити достроково/не достроково (потрібне підкреслити) запрошення на в'їзд в Україну на ________________________ діб таким іноземцям / особам без громадянства (потрібне підкреслити): 

 

 

N
з/п 

Прізвище, ім'я, по батькові (як зазначено в національному паспорті) 

Ступінь споріднення 

Дата та місце народження 

Громадянство 

Країна перебування та адреса проживання за кордоном 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ЗВОРОТНИЙ БІК

разом з дітьми до 18 років ________________________________________________________________
                                                                                (прізвище, ім'я, дата народження, громадянство, місце проживання)
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Гарантую фінансове забезпечення іноземця та особи без громадянства на період його перебування в Україні, а також фінансування заходів, пов'язаних з його поверненням до місця постійного проживання. 

 

 

Місце Вашої роботи,
посада, яку обіймаєте 

Місцезнаходження підприємства, установи, організації 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

___ ____________ 20__ року
           (дата подання заяви)  

____________________________________
(підпис заявника) 

З паспортом заявника серії __________ N _________________________,
виданого _____________________________________________________
                                                        (дата видачі, орган, який видав) 

звірив і заяву прийняв:  

_________________________________________________________
(підпис, ініціали, прізвище посадової особи
територіального органу чи підрозділу міграційної служби) 

М. П. 

  

___ ____________ 20__ року 

     
 

 

(Наказ|Правила, МВС, від 08.10.2008, № 524 "Про затвердження Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну")