Клопотання юридичної особи для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Додаток 2
до Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну 

 

ЛИЦЬОВИЙ БІК

 

 

КЛОПОТАННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ
для оформлення запрошення іноземця чи особи без громадянства на отримання візи для в'їзду в Україну

Вих. N _______________
від ___ ____________ 20__ року 

Начальникові _____________________________
                                        (орган у справах громадянства,
                                    імміграції та реєстрації фізичних осіб)
_________________________________________
                                     (ГУДМС, УДМС)
_________________________________________
                                   (прізвище, ініціали) 

 

 

Керівництво ___________________________________________________________________________
                                                                                    (назва підприємства, установи, організації)
просить Вас оформити запрошення на в'їзд в Україну _________________________________________
______________________________________________________________________________________
                (прізвище, ім'я та по батькові іноземця чи особи без громадянства (як зазначено в національному паспорті),
______________________________________________________________________________________,
                                     рік народження, громадянство, країна проживання та дані національного паспорта)

який проживає за адресою _______________________________________________________________,
                                                                                                       (вказати місце проживання за кордоном)
працює на посаді _______________________________________________________________________
                                             (повна назва посади та найменування підприємства, установи чи організації - іноземного партнера)
______________________________________________________________________________________

Необхідність перебування іноземця чи особи без громадянства в _______________________________
                                                                                                                                                                                      (назва
_____________________________________ пов'язана з _______________________________________
                      населеного пункту в Україні)                                                                         (мета перебування в Україні)

______________________________________________________________________________________

Підприємство, установа, організація (потрібне підкреслити)
______________________________________________________________________________________
                                                                                                           (назва)

ЗВОРОТНИЙ БІК

зареєстроване в державній адміністрації _____________________________________________ району
_______________________________________ області, свідоцтво N _____________________________

ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України
N __________________________________________________________________, місцезнаходження:
______________________________________________________________________________________

службовий телефон/факс ________________________________________________________________,

поточний рахунок N _____________________ МФО _________________________________________,

у банку _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

гарантує фінансове забезпечення іноземця та особи без громадянства - іноземного партнера на період його перебування в Україні, а також фінансування заходів, пов'язаних з його поверненням до місця постійного проживання. 

 

 

(Наказ|Правила, МВС, від 08.10.2008, № 524 "Про затвердження Правил оформлення і видачі запрошень іноземцям та особам без громадянства на отримання візових документів для в'їзду в Україну")