Комітет з питань правосуддя рекомендує ВР прийняти вцілому законопроект щодо оскарження рішення третейського суду та отримання виконавчого листа

Законопроектом (реєстр. №5322) пропонується доповнити Господарський процесуальний кодекс України новим розділом ХVI "Провадження у справах про скасування рішень третейських судів та видачу виконавчих листів за рішенням третейських судів", у якому визначити особливості розгляду скарг на рішення третейських судів та порядок видачі виконавчих листів за рішеннями цих судів.

Зокрема, передбачається, що сторони, треті особи, а також особи, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов´язки, мають право звернутися до господарського суду із заявою про скасування рішення третейського суду. Заява подається до господарського суду за місцем розгляду справи третейським судом сторонами, третіми особами протягом трьох місяців з дня прийняття рішення третейським судом, а особами, які не брали участь у справі, у разі якщо третейський суд вирішив питання про їх права і обов´язки, - протягом трьох місяців з дня, коли вони дізналися або повинні були дізнатися про прийняття рішення третейського суду.

Справа про оскарження рішення третейського суду розглядається суддею одноособово протягом одного місяця з дня надходження до господарського суду заяви про скасування рішення третейського суду.

За наслідками розгляду заяви про скасування рішення третейського суду господарський суд має право: постановити ухвалу про відмову у задоволенні заяви і залишення рішення третейського суду без змін; постановити ухвалу про повне або часткове скасування рішення третейського суду.

Ухвала господарського суду про скасування рішення третейського суду або про відмову в його скасуванні може бути оскаржена у порядку, визначеному цим Кодексом.

Згідно із документом, рішення третейського суду може бути скасовано у разі, якщо:

-справа, у якій прийнято рішення третейського суду, не підвідомча третейському суду відповідно до закону;

-рішення третейського суду прийнято у спорі, не передбаченому третейською угодою, або цим рішенням вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди. Якщо рішенням третейського суду вирішені питання, які виходять за межі третейської угоди, то скасовано може бути лише ту частину рішення, що стосується питань, які виходять за межі третейської угоди;

-третейську угоду визнано судом недійсною;

-склад третейського суду, яким прийнято рішення, не відповідав вимогам закону;

-третейський суд вирішив питання про права і обов´язки осіб, які не брали участь у справі.

Скасування господарським судом рішення третейського суду не позбавляє сторони права повторно звернутися до третейського суду, крім випадків, передбачених законом.

Источник ligazakon.ua