Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Національну гвардію України"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 1363-XIV ( 1363-14 ) від 11.01.2000, ВВР, 2000, N 8, ст.48 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про Національну гвардію України"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 12, ст.99 )
 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     I. Внести до Закону України "Про Національну гвардію України" ( 1774-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 1, ст.1) такі зміни і доповнення:
 

     1. У статті 1:

     доповнити частину першу абзацом такого змісту:

     "участь в охороні громадського порядку".
 

     2. Частину другу статті 6 після слів "так і за призовом" доповнити словами "відповідно до Закону України "Про загальний військовий обов'язок і військову службу" ( 2232-12 ).
 

     II. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 26 січня 1993 року
          N 2937-XII