Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

 ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 11, ст.83 )
 

( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000, ВВР, 2001, N 5-6, ст.30 Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 - набирає чинності з 01.01.2004 року )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до законодавчих актів такі зміни і доповнення:

     I. У Законі України "Про міліцію" ( 565-12 ):
 

     1. Пункт 17 статті 11 викласти в такій редакції:

     "17) одержувати безперешкодно і безплатно від підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та об'єднань громадян на письмовий запит відомості (в тому числі й ті, що становлять комерційну та банківську таємницю), необхідні у справах про злочини, що знаходяться у провадженні міліції".
 

     2. У частині п'ятій статті 23 слово "загиблого" замінити словами "працівника міліції, який загинув або помер у зв'язку з виконанням службових обов'язків".

 

( Розділ II втратив чинність на підставі Закону N 2121-III ( 2121-14 ) від 07.12.2000 )

( Розділ III втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 

     IV. У Законі України "Про товарну біржу" ( 1956-12 ):
 

     у частині третій статті 15 друге речення викласти в такій редакції: "Цю інформацію може бути надано тільки на письмову вимогу судам, органам прокуратури, служби безпеки, внутрішніх справ, арбітражному суду та аудиторським організаціям у випадках, передбачених законодавством України".
 

     V. У Законі України "Про оперативно-розшукову діяльність" ( 2135-12 ):
 

     у частині першій статті 5 слова "кримінальною міліцією", "національної безпеки", "охорони вищих посадових осіб" замінити відповідно словами "кримінальною та спеціальною міліцією", "служби безпеки", "державної охорони".
 

     VI. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 26 січня 1993 року
      N 2932-XII