Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про громадянство"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 2235-III ( 2235-14 ) від 18.01.2001 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про громадянство"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 14, ст.121 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 2950-XII ( 2950-12 ) від 28.01.93, ВВР, 1993, N 14, ст.122 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Внести зміни і доповнення до Закону України "Про громадянство" ( 1636-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 50, ст.701), виклавши пункт 2 статті 2 в такій редакції:

     "2) особи, які працюють за державним направленням, проходять військову службу або навчаються за межами України, за умов, якщо вони народилися чи довели, що постійно проживали на її території, не перебувають у громадянстві інших держав і не пізніш як через два роки після набрання чинності цим Законом виявили бажання стати громадянами України".
 

     2. У частині другій статті 17 абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:

     "Це правило не поширюється на осіб, які прибули в Україну на постійне проживання і виявили бажання стати громадянами України, за умов, якщо вони народилися чи довели, що хоча б один з їх батьків, дід чи баба народилися на її території і не перебувають у громадянстві інших держав".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 28 січня 1993 року
     N 2949-XII