Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.257 )

 

     У зв'язку з прийняттям Основ законодавства України про охорону здоров'я ( 2801-12 ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Визнати такими, що втратили чинність, законодавчі акти Української РСР згідно з переліком, що додається.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 5 травня 1993 року
          N 3177-XII
 

 

Додаток
до Закону України
від 5 травня 1993 року
N 3177-XII
 

ПЕРЕЛІК
законодавчих актів Української РСР,
що втратили чинність
 

     1. Закон Української РСР від 15 липня 1971 року "Про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 245).
 

     2. Постанова Верховної Ради Української РСР від 15 липня 1971 року "Про введення в дію Закону Української РСР про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1971 р., додаток до N 29, ст. 246).
 

     3. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1973 року "Про внесення зміни до статті 59 Закону Української РСР про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1973 р., N 29, ст. 248).
 

     4. Закон Української РСР від 21 грудня 1973 року "Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР, що вносять деякі зміни і доповнення до чинного законодавства Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1974 р., N 1, ст.7) у частині затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 30 червня 1973 року "Про внесення зміни до статті 59 Закону Української РСР "Про охорону здоров'я".
 

     5. Стаття 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 17 червня 1974 року "Про внесення доповнень і змін до деяких законодавчих актів Української РСР" (2718-08 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1974 р., N 27, ст. 222).
 

     6. Стаття 1 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 5 вересня 1975 року "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР про охорону здоров'я, указів Президії Верховної Ради Української РСР від 17 серпня 1966 року "Про примусове лікування і трудове перевиховання хронічних алкоголіків" і від 22 червня 1972 року "Про заходи по посиленню боротьби проти пияцтва і алкоголізму" і до Положення про товариські суди Української РСР" ( 145-09 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 37, ст. 419).
 

     7. Закон Української РСР від 12 грудня 1975 року "Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР, якими внесено зміни і доповнення до діючого законодавства Української РСР" ( 483-09 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1975 р., N 51, ст. 556) у частині, що стосується Закону Української РСР "Про охорону здоров'я".
 

     8. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 30 грудня 1977 року "Про внесення зміни до статті 57 Закону Української РСР про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., N 2, ст. 29).
 

     9. Закон Української РСР від 13 липня 1978 року "Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР, що вносять деякі зміни і доповнення до чинного законодавства Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1978 р., N 30, ст. 428) у частині затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 30 грудня 1977 року "Про внесення зміни до статті 57 Закону Української РСР про охорону здоров'я".
 

     10. Указ Президії Верховної Ради Української РСР від 21 березня 1980 року "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР про охорону здоров'я" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1980 р., N 14, ст. 210).
 

     11. Закон Української РСР від 26 березня 1980 року "Про затвердження указів Президії Верховної Ради Української РСР про внесення змін до деяких законодавчих актів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1980 р., N 15, ст. 275) у частині затвердження Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 21 березня 1980 року "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР про охорону здоров'я".
 

     12. Стаття 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 27 лютого 1985 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" (8474-10 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 11, ст. 205).
 

     13. Розділ II Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 20 травня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до Цивільного кодексу Української РСР та деяких інших законодавчих актів Української РСР" ( 278-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 23, ст. 542).
 

     14. Стаття 4 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 1 серпня 1985 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" (704-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1985 р., N 33, ст. 787).
 

     15. Стаття 1 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 3 листопада 1986 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР і затвердження Положення про лікувально-виховний профілакторій для хворих на наркоманію" ( 3070-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1986 р., N 46, ст. 933).
 

     16. Розділ X Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 21 серпня 1987 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" (4452-11 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1987 р., N 35, ст. 674).
 

     17. Стаття 3 Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 25 листопада 1987 року "Про внесення доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1987 р., N 49, ст. 1008).
 

     18. Розділ IV Указу Президії Верховної Ради Української РСР від 28 січня 1991 року "Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів Української РСР" (663-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 8, ст. 56).