Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України
 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 34, ст.356 )
  ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 168/97-ВР від 03.04.97, ВВР, 1997, N 21, ст.156 N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.308 - набирає чинності з 01.01.2004 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
 

     1) у Законі України "Про оподаткування доходів підприємств і організацій" ( 2146-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 23, ст. 333):
 

     пункт 2 статті 1 виключити;
 

     пункт 3 статті 4 після слів "не менше 80 процентів" доповнити словами "а також підприємств і організацій агропромислового комплексу по обслуговуванню сільськогосподарського виробництва";
 

     пункт 1 статті 5 доповнити підпунктами "и", "і", "ї":
 

     "и) підприємства - з доходу, одержуваного від виробництва сільськогосподарської продукції, включаючи продукцію рибництва, за винятком продукції квітково-декоративного рослинництва;

     і) підприємства - з доходу, одержуваного від переробки виробленої сільськогосподарської продукції на власних переробних потужностях, за винятком доходу, одержуваного від виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів, вина, пива, хутряних та тютюнових виробів, а також виноматеріалів, крім тих, що реалізуються для наступної переробки;

     ї) будівельні, монтажні, проектні та інші підприємства і організації - з доходу, одержуваного в результаті спорудження в сільській місцевості житла, об'єктів побуту, культури, торгівлі, охорони здоров'я, фізкультури та спорту, освіти, зв'язку, шляхів, енергетичних, газових і водорозподільних систем, тваринницьких приміщень, інженерно-технічних комплексів, машинно-тракторного парку та інших об'єктів, які впливають на поліпшення соціального становища села, а також підприємства по виробництву будівельних матеріалів і конструкцій, деталей, обладнання тощо - в частині доходу, одержуваного від реалізації власної продукції для зазначених цілей";
 

     2) доповнити статтю 11 Закону України "Про Державний бюджет України на 1993 рік" ( 3091-12 ) після слів "їх підпорядкування" словами "крім підприємств і організацій агропромислового комплексу";
 

( Підпункт 3 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 889-IV ( 889-15 ) від 22.05.2003 )
 

( Підпункт 4 пункту 1 втратив чинність на підставі Закону N 168/97-ВР від 03.04.97 )
 

     2. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 1 липня 1993 року
          N 3355-XII