Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про підприємства в Україні"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )
 

Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про підприємства в Україні"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 24, ст.252 )
 

( Із змінами, внесеними згідно із Законом N 3716-XII ( 3716-12 ) від 16.12.93, ВВР, 1994, N 3, ст.14 )

 

     У зв'язку з прийняттям Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про підприємництво" ( 2697-12 ) Верховна Рада Українип о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про підприємства в Україні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24, ст.272; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 17, ст.209, N 38, ст.562, N 39, ст.574) такі зміни і доповнення:
 

     1. У статті 6:
 

     абзац перший пункту 1 викласти в такій редакції:
 

     "1. Державна реєстрація підприємства провадиться у виконавчому комітеті міської, районної в місті Ради народних депутатів або в районній, районній міст Києва і Севастополя державній адміністрації за місцезнаходженням підприємства";
 

     абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
 

     "2. Для державної реєстрації підприємства органу, який провадить реєстрацію, подаються документи, перелік яких визначається законодавчими актами України";
 

     абзац третій пункту 2 викласти в такій редакції:
 

     "Державна реєстрація підприємств здійснюється не пізніше 15 днів від дня подання заяви з доданням необхідних документів органу, що провадить реєстрацію";
 

     абзац другий пункту 4 викласти в такій редакції:
 

     "Одержані кошти зараховуються до позабюджетних фондів органів місцевого самоврядування за місцем реєстрації підприємства".
 

( Стаття 2 втратила чинність на підставі Закону N 3716-12 від 16.12.93 )
 

 Президент України                                    Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 4 травня 1993 року
       N 3170-XII