Про внесення доповнень до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Постанови ВР N 242/96-ВР від 06.06.96, ВВР, 1996, N 35, ст.163 )
 

Про внесення доповнень до статті 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 32, ст.343 )

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3329-XII ( 3329-12 ) від 29.06.93, ВВР, 1993, N 32, ст.344 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Доповнити статтю 14 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" ( 796-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 16, ст. 200; Відомості Верховної Ради України,1992 р., N 13, ст. 178, N 37, ст. 543) новою частиною третьою такого змісту:
 

     "Громадяни, які брали участь у роботах з особливо шкідливими умовами праці, пов'язаних з ліквідацією наслідків Чорнобильської катастрофи, що виконувалися за урядовими завданнями у 1986-1990 роках за межами зони відчуження, можуть бути віднесені до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС або потерпілих від Чорнобильської катастрофи. Порядок визначення категорій цих осіб, перелік видів робіт і місць, де виконувалися зазначені роботи, встановлюються Кабінетом Міністрів України".
 

     У зв'язку з цим частини третю і четверту вважати відповідно частинами четвертою та п'ятою.

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 29 червня 1993 року
       N 3328-XII