Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.14 )
 

( Із змінами, внесеними згідно з Кодексом N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003, ВВР, 2003, N 18, N 19-20,

     N 21-22, ст.144 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до законодавчих актів України такі зміни і доповнення:
 

( Розділ I втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )

( Розділ II втрачає чинність з 01.01.2004 року на підставі Кодексу N 436-IV ( 436-15 ) від 16.01.2003 )
 

     III. Пункт 2 статті 3 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.272; 1993 р., N 24, ст.254) викласти в такій редакції:
 

     "Підприємство вважається створеним і набуває прав юридичної особи з дня його державної реєстрації.

     Порядок державної реєстрації визначається Законом України "Про підприємництво" ( 698-12 ).
 

     IV. Визнати такою, що втратила чинність, статтю 2 Закону України "Про внесення змін і доповнень до Закону України "Про підприємства в Україні" ( 3170-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 24, ст.252).

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 16 грудня 1993 року
      N 3716-XII