Про внесення змін і доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 
Про внесення змін і доповнень до статті 4  Закону України "Про підприємництво"
 

     ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, N 3, ст.13 )
 

     Верховна Рада України     п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до   статті  4  Закону  України  "Про  підприємництво"  (698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР,  1991 р.,  N 14, ст.168;
Відомості Верховної Ради України,  1992 р.,  N 48,  ст.654,  N 51, ст.680; 1993 р., N 30, ст.324) такі зміни і доповнення:
 

     1. Частину першу викласти в такій редакції:

     "Діяльність, пов'язана    з   виготовленням   і   реалізацією наркотичних засобів,  військової  зброї  та  боєприпасів  до  неї, вибухових  речовин,  охороною  об'єктів державної власності,  може здійснюватися тільки державними підприємствами і  організаціями,  а проведення ломбардних операцій - також і повними товариствами".
 

     2. Абзац   сімнадцятий   частини   другої  викласти  в  такій редакції:

     "надання послуг,   пов'язаних   з   охороною  колективної  та приватної власності, а також охороною громадян".
 
 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 16 грудня 1993 року
      N 3712-XII