Про внесення доповнень до Закону України "Про підприємництво"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнень до Закону України "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 30, ст.324 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Внести до Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654, N 51, ст.680) такі доповнення:
 

     Частину другу статті 4 доповнити абзацами такого змісту:
 

     "виготовлення і реалізація спеціальних засобів, заряджених речовинами сльозоточивої та дратівної дії, індивідуального захисту, активної оборони та засобів для виконання спеціальних операцій і оперативно-розшукових заходів;

     створення та утримання стрілецьких тирів, стрільбищ, мисливських стендів;

     створення та утримання штемпельно-граверних майстерень;

     виготовлення печаток і штампів".

 

 Президент України                                    Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 24 червня 1993 року
     N 3320-XII