Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнень до Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 30, ст.321 )

 

     З метою забезпечення реалізації міжнародних угод в галузі будівництва Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Пункт 1 Декрету Кабінету Міністрів України "Про впорядкування діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, створених за участю державних підприємств" від 31 грудня 1992 року N 24-92 (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 11, ст. 94) після слів "державні підприємства" доповнити словами "(за винятком будівельних організацій, підприємств будівельної індустрїї та будівельних матеріалів, які є засновниками господарських товариств, що здійснюватимуть проектування та перспективне будівництво за кордоном)".

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 18 червня 1993 року
          N 3298-XII