Про внесення доповнення до Конституції (Основного Закону) України

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

( Закон втратив чинність на підставі Закону N 254/96-ВР від 28.06.96, ВВР, 1996, N 30, ст.142 )
 

Про внесення доповнення до Конституції (Основного Закону) України

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 27, ст.284 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є :
 

     Статтю 114-5 Конституції (Основного Закону) України

( 888-09 ) доповнити пунктом 7-4 такого змісту:
 

"7-4) ухвалює укази з питань економічної реформи, не врегульованих законами   України,   які   діють  до  прийняття відповідних законів".


 
 

 Президент України                                  Л.КРАВЧУК

 м.Київ, 21 травня 1993 року
      N 3224-XII