Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнення до Декрету Кабінету Міністрів України "Про державне мито"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 49, ст.459 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     1. Пункт 27 частини першої статті 4 Декрету Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року N 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 13, ст.113) після слів "Міністерство лісового господарства України та їхні органи на місцях" доповнити словами "підприємства Укрзалізниці, що здійснюють захист лісонасаджень".
 

     2. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування.

 

 Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 19 листопада 1993 року
          N 3629-XII