Про внесення доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнень до статті 4 Закону України "Про підприємництво"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 51, ст.482 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) ( Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654, N 51, ст.680; 1993 р., N 30, ст.322) доповнити абзацами такого змісту:
 

      "діяльність, пов'язана з наданням послуг для здобуття загальної середньої та професійної освіти, підготовкою спеціалістів різних рівнів кваліфікації; діяльність, пов'язана з наданням туристичних послуг".

 

 Президент України                                    Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 16 грудня 1993 року
      N 3714-XII