Про внесення доповнень до Закону України "Про підприємництво"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнень до Закону України "Про підприємництво"

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 30, ст.322 )
 

( Вводиться в дію Постановою ВР N 3319-XII ( 3319-12 ) від 24.06.93, ВВР, 1993, N 30, ст.323 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Частину другу статті 4 Закону України "Про підприємництво" ( 698-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 14, ст.168; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 48, ст.654, N 51, ст.680) доповнити абзацом такого змісту:

     "надання транспортно-експедиційних послуг при перевезеннях зовнішньоторговельних і транзитних вантажів".

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 24 червня 1993 року
      N 3318-XII