Про внесення доповнень до Закону Української РСР "Про підвищення соціальних гарантій для трудящих"

З А К О Н   У К Р А Ї Н И
 

Про внесення доповнень до Закону Української РСР "Про підвищення соціальних гарантій для трудящих"

 

( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 22, ст.226 )

 

     Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
 

     Статтю 2 Закону Української РСР "Про підвищення соціальних гарантій для трудящих" ( 1280-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 42, ст. 549) доповнити частиною другою такого змісту:
 

     "Мінімальний розмір допомоги по тимчасовій непрацездатності у зв'язку з доглядом за хворою дитиною віком до 14 років установлюється статтею 47 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" ( 2811-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., N 5, ст.21)".

 

 Президент України                                      Л.КРАВЧУК

 м. Київ, 22 квітня 1993 року
      N 3127-XII